Obstetrik

  • Förlossning
    Förlossning

  • Ferrings läkemedel inom obstetrik är till för att ge patienter såväl som läkare och barnmorskor en kontrollerad och säker förlossning.

    De läkemedel vi erbjuder inom området kan användas vid hotande prematur förlossning, induktion av cervixmognad, igångsättning av förlossningsarbete samt förhindrande av uterusatoni efter kejsarsnitt. 

    Det är vår förhoppning att dessa läkemedel ska ge ett stort mervärde inom obstetriken.

Ferring Sverige

Adress:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telefon: 040 - 691 69 00

E-post: info@ferring.se

Sidan är avsedd för den som jobbar inom vården, klicka OK om du jobbar inom vården, annars avbryt.